ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.net hot!
$13.50 USD
1 سال
$17.35 USD
1 سال
$13.50 USD
1 سال
.com hot!
$9.98 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$9.98 USD
1 سال
.org hot!
$12.57 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.57 USD
1 سال
.info hot!
$12.57 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.57 USD
1 سال
.biz
$13.50 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$13.50 USD
1 سال
.de
$8.95 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$8.95 USD
1 سال
.nl
$8.95 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$8.95 USD
1 سال
.uk
$8.00 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.xyz
$0.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$9.00 USD
1 سال
.ca
$14.97 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$14.97 USD
1 سال
.cc
$14.95 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$14.95 USD
1 سال
.ch
$14.97 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$14.97 USD
1 سال
.cm
$99.97 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$99.97 USD
1 سال
.cn
$25.97 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$25.97 USD
1 سال
.co
$25.97 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$25.97 USD
1 سال
.news new!
$16.97 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$16.97 USD
1 سال
.online new!
$4.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.95 USD
1 سال
.store new!
$4.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.95 USD
1 سال
.me new!
$4.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.95 USD
1 سال
.pro new!
$4.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.95 USD
1 سال
.in
$7.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.95 USD
1 سال
.eu
$12.57 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.57 USD
1 سال
.durban
$12.57 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.57 USD
1 سال
.co.za
$12.57 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$12.57 USD
1 سال
.fr
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.be
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.us
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.tv
$14.97 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$14.97 USD
1 سال
.app
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.pet
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.es
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.group
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.luxe
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.cz
$19.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$19.99 USD
1 سال
.io
$29.99 USD
1 سال
$17.36 USD
1 سال
$29.99 USD
1 سال
.ci
$15.99 USD
1 سال
$15.99 USD
1 سال
$15.99 USD
1 سال
.africa
$25.99 USD
1 سال
$25.99 USD
1 سال
$25.99 USD
1 سال
.inc
$2245.00 USD
1 سال
$2245.00 USD
1 سال
$2245.00 USD
1 سال
.monster

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution